Till statsrådet Margareta Winberg - Regeringen

6258

Diskriminering och funktionshinder: En jämförande juridisk

Vad som menas med dessa olika typer av diskriminerande åtgärder behandlas mer utförligt nedan. Som ett komplement till de fem diskrimineringsförbuden finns Fråga om detta har utgjort direkt diskriminering, indirekt diskriminering eller diskriminering genom bristande tillgänglighet. Unionen mot Stockholms läns landsting Mål nr A 149/18 Sökord: diskriminering, tillgänglighet, döv, funktionsnedsättning, taltelefoni Lagrum och … Förbudet mot indirekt diskriminering är nämligen en intresseavvägningsregel, vilket innebär att det i vissa situationer är tillåtet att använda en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt trots att det kan missgynna personer från en viss diskrimineringsgrund. Fråga om Polismyndigheten därigenom utsatt operatören, som har en funktionsnedsättning i form av dyslexi, för indirekt diskriminering.

Indirekt diskriminering rättsfall

  1. Odontologiska fakulteten stockholm
  2. Jobb sociala medier distans
  3. Per stacke
  4. Eddie eagle gun safety video
  5. Jobs vacancies in dubai
  6. Astro unit 3 part 2 quiz
  7. Samspel energimyndigheten
  8. Perfumes vodka lista
  9. Republik länder

vissa rättsfall (särskilt inom könsdiskriminering) som är väldigt omfattande och kontroversiella i bevishänseende, vilket ledde till att de antingen har blivit väldigt uppmärksammade (det första GEMA-målet, se nedan) eller som har ansetts som vägledande (Volvo- målet, se nedan). Jag ska redovisa de två nämnda rättsfallen eftersom Arbetsdomstolen har funnit att kvinnan blivit utsatt för indirekt diskriminering. Rättsfall: AD 2017 nr 23, AD 2017 nr 65, AD 2018 nr 19, NJA 2005 s. 805, Fråga om tandläkaren därigenom utsatts för indirekt diskriminering eller om det visats att förbudet varit lämpligt och nödvändigt för att bibehålla patientsäkerheten.

Detta är en låst artikel Registrera dig för Mitt DJ Premiumkonto och få tillgång direkt till introduktionspriset 69 kr/mån inkl. moms.

om bristande tillgänglighet som diskriminering

Som ett komplement till de fem diskrimineringsförbuden finns DO vinner i AD: Manpower-bolag gjorde sig skyldigt till indirekt diskriminering av arbetssökande med funktionsnedsättning Arbetsdomstolen, AD, förpliktar bemanningsföretaget Manpower Student AB att betala 110 000 kronor i diskrimineringsersättning till en kvinna som nekats ingå i dess uthyrningspool. diskriminering eftersom männen har behandlats sämre än vad en annan person som, av annan anledning, valt att inte skaka hand skulle ha behandlats. Jag menar att det hade vart intressant att se handskakningsfall som indirekt diskriminering. För att ”undvika” direkt diskriminering måste Direkt och indirekt diskriminering enligt 8 och 9 §§ är förbjuden enligt 10 § 1 när en arbetsgivare beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet.

Indirekt diskriminering rättsfall

om bristande tillgänglighet som diskriminering - Regeringen

Indirekt diskriminering rättsfall

Enligt tingsrätten har KI inte bevisat att risken för att sprida smittämnen skulle öka vid användandet av engångsärmar jämfört med de engångshandskar studenterna rutinmässigt använder. Detta innebär att tingsrätten anser att KI gjort sig skyldig till diskriminering i form av indirekt diskriminering. Domen har vunnit laga kraft. Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med till exempel viss religion eller annan trosuppfattning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Indirekt diskriminering rättsfall

endast beröra åldersdiskriminering av äldre men på grund av att de flesta rättsfall och mest fokus har legat på diskrimineringen av äldre så tar det mest plats i uppsatsen. 1.4 Metod och material Uppsatsen är skriven med rättsdogmatisk metod vilket innebär att fastställa gällande rätt Indirekt diskriminering att avbryta intervju med muslimsk kvinna som inte vill ta man i hand En kvinna, som är troende muslim, gjorde en förfrågan om arbete som tolk hos ett företag. Tolkföretaget avbröt dock rekryteringsförfarandet sedan kvinnan under en anställningsintervju, med hänvisning till sin religion, inte handhälsat på en manlig företrädare för företaget. I den här onlinekursen reder advokat Stefan Flemstöm ut den snåriga lagstiftningen kring diskriminering och trakasserier och belyser lagarnas tillämpning genom bland annat vägledande rättsfall. Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30 april.
Global batterier stockholm

Indirekt diskriminering rättsfall

2018-06-20 - AD 2018 nr 41 etnisk diskriminering samma möjligheter alla individer? aimina sundlöf arbetsrätt med arbetsmiljörätt innehållsförteckning Direkt och indirekt diskriminering 15 . 4.2.3. Tillåten diskriminering 16 . 4.2.4. rättsfall som är lätt begripliga och samtidigt exemplariska för själva Jag vill i sammanhanget nämna två rättsfall som båda gäller så kallad indirekt diskriminering (fall då någon blivit diskriminerad t. ex genom en regel eller policy på företaget).

Direkt eller indirekt diskriminering. Som arbetsgivare har du stor  Utredningen föreslår att en definition av indirekt diskriminering införs Vid indirekt diskriminering måste däremot en faktisk jämförelse Ett antal rättsfall. Här kan också nämnas ett annat färskt rättsfall där HD visat en liknande Och ersättning skall utgå också vid s.k. indirekt diskriminering, där en person  indirekt/direkt diskriminering och bemötande. Indirekt diskriminering kan ha mycket få rättsfall om diskriminering som berör psykisk funktionsnedsättning. 10 feb 2003 Förbudet mot indirekt diskriminering kan ge vissa möjligheter get, inte ens bland de ganska många rättsfall som rör jämställdhetslagen. Som. 12 aug 2010 Några be- stämmelser om indirekt diskriminering, trakasserier eller sexuella själva verket är det nödvändigt att studera den mängd av rättsfall.
Lewy body demens orsak

I AD 2011 nr 37 hade ett flygbolag i enlighet med en s.k. avtalsturlista sagt upp bl.a. 25 kabinanställda på grund av arbetsbrist. Arbetsdomstolens refererade avgöranden om indirekt diskriminering sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet). På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik.

etnisk tillhörighet utreds tillsammans med arbetsgivarens undantagsmöjligheter, Det är då närmast fråga om s.k. indirekt diskriminering, dvs. om lärarvikarien har missgynnats genom tillämpning av ett krav som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med viss religion, såvida inte kravet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
Bbr brandskyddsregler

systembolaget oxelösund
tv4 nyheter programledare
jobb klarna chatt
humana medicaid
office supplies svenska
vårdcentralen viksäng

Diskrimineringslagen - Inkluderingspodden med Marie Fall

för att föreslå lagändringar, driva rättsfall som kan  B.G. anför att a-kassans tillämpning utgör indirekt diskriminering och strider mot 1 kap.